Ivar Aartun skal gå av med pensjon til nyttår.

Vi håper å kunne tilby ny fastlege på kontoret innen Aartun går av. Dersom dette ikke går i orden, plikter kommunen å skaffe vikar, slik at alle pasienter blir ivaretatt.