Fred Hansen

Frode Grøndal

Spesialist i Allmennmedisin

Ivar Aartun

Ivar Aartun

Spesialist i Allmennmedisin

Ole Willum

Ragnar Sundby

Spesialist i Allmennmedisin

Navn

Torill Formoe

Hudlege

Navn

Leger i spesialisering

(LIS1, tidligere turnusleger)

Skifter hvert halvår