Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 08.00 til 15.00.

Ved ankomst bes du registrere deg i vår resepsjon, før du setter deg i venterommet.

Pasienter som ønsker å bruke en av våre leger som fastlege, må velge denne legen på www.helsenorge.no

Logg inn med sikker innlogging og trykk på “Bytte fastlege”, velg fylke , så kommune, så fastlegen, evt. sett deg på venteliste.