• Betalingsterminal: Etter endt konsultasjon kan du betale  på betalingsterminalen. Du taster inn fødselsdato og velger så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura. Dersom du velger å ikke bruke terminalen vil det bli sendt til mobilbetaling. Dersom du ikke betaler innen fristen på 24 timer ettersendes det  faktura med gebyr.
    Klinikken aksepterer bank axept kort og dessverre ikke kredittkort.
  • Mobilbetaling: OBS: Må aktiveres før du forlater klinikken! Ved mobilbetaling mottar du SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men du kan selv oppdatere nummeret ditt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til klinikken. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra du mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider (link her).
  • Faktura: Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr. Har du samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.
  • Har pasienten frikort? Du må huske å melde fra til klinikken dersom du har frikort. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.

Informasjon om at betalingstjenestene ivaretas av Convene: